Sign up
 to Stephen's Newsletter
Signup


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Please click on the link to upgrade.

Get Adobe Flash player

Surgery
 Calendar
Date Location Time
30/01/2015 Nant-Y-Ffin, Llandissilio 03:00 PM
19/02/2015 Welsh Wildlife Centre, Cilgerran 05:00 PM
06/03/2015 Costa Coffee, Haverfordwest 12:00 PM
Please contact us for more information
Read
 Stephen's Latest Newsletter
Latest
  News
    
Post
 Stephen a Message
View
 Stephen’s Photos
  • Stephen Crabb Pembrokeshire Small Business
  • Stephen visiting a local diary farmer in Llys y Fran
  • Speaking out on local issues on Radio Pembrokeshire (August 2008)
  • Hosting a youth group in Parliament
  • Stephen visiting Royal Marine Commandos in Afghanistan (December 2008)
  • Stephen at the Despatch Box
Stephen's
 Welcome Message

Thank you for visiting my website. I hope you find it a useful introduction to the work I do in Westminster and Preseli Pembrokeshire. 

  

It is a huge privilege to represent this constituency in Parliament. As a local man, I am committed to providing a strong voice for Pembrokeshire at Westminster. 

  

If you are a constituent and would like to raise any matter with me directly then please do use the site to get in touch. You can also sign up to my e-newsletter which provides a regular summary of action taken on the key issues facing our community. 

  

I look forward to hearing from you,

  

Yours,Diolch yn fawr am ymweld â fy ngwefan. Rwy'n gobeithio y byddwch yn ei hystyried yn gyflwyniad defnyddiol i fy ngwaith yn San Steffan a Preseli Penfro. 

  

Braint o’r mwyaf yw cael y cyfle i gynrychioli’r etholaeth hon yn y Senedd. Fel dyn lleol, rwyf yn ymrwymedig i ddarparu llais cryf dros Sir Benfro yn San Steffan. 

  

Os ydych yn etholwr ac eisiau trafod unrhyw fater yn uniongyrchol gyda mi, yna defnyddiwch y safle i gysylltu â mi. Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn fy e-gylchlythyr, sy'n rhoi crynodeb rheolaidd o’r camau sy’n cael eu cymryd i ddelio â’r materion allweddol sy'n wynebu ein cymuned. 

  

Edrychaf ymlaen at glywed gennych chi, 

  

Yr eiddoch yn gywir,