Sign up
 to Stephen's Newsletter
Signup


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Please click on the link to upgrade.

Get Adobe Flash player

Surgery
 Calendar
Date Location Time
Please contact us for more information
Read
 Stephen's Latest Newsletter
Latest
  News
    
Post
 Stephen a Message
View
 Stephen’s Photos
  • Stephen Crabb Pembrokeshire Small Business
  • Stephen visiting a local diary farmer in Llys y Fran
  • Speaking out on local issues on Radio Pembrokeshire (August 2008)
  • Hosting a youth group in Parliament
  • Stephen visiting Royal Marine Commandos in Afghanistan (December 2008)
  • Stephen at the Despatch Box
Stephen's
 Welcome Message

Thank you for visiting my website. I hope you find it a useful introduction to the work I do in Westminster and Preseli Pembrokeshire. 

  

It is a huge privilege to represent this constituency in Parliament. As a local man, I am committed to providing a strong voice for Pembrokeshire at Westminster. 

  

If you are a constituent and would like to raise any matter with me directly then please do use the site to get in touch. You can also sign up to my e-newsletter which provides a regular summary of action taken on the key issues facing our community. 

  

I look forward to hearing from you,

  

Yours,Diolch yn fawr am ymweld â fy ngwefan. Rwy'n gobeithio y byddwch yn ei hystyried yn gyflwyniad defnyddiol i fy ngwaith yn San Steffan a Preseli Penfro. 

  

Braint o’r mwyaf yw cael y cyfle i gynrychioli’r etholaeth hon yn y Senedd. Fel dyn lleol, rwyf yn ymrwymedig i ddarparu llais cryf dros Sir Benfro yn San Steffan. 

  

Os ydych yn etholwr ac eisiau trafod unrhyw fater yn uniongyrchol gyda mi, yna defnyddiwch y safle i gysylltu â mi. Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn fy e-gylchlythyr, sy'n rhoi crynodeb rheolaidd o’r camau sy’n cael eu cymryd i ddelio â’r materion allweddol sy'n wynebu ein cymuned. 

  

Edrychaf ymlaen at glywed gennych chi, 

  

Yr eiddoch yn gywir,